Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 18-07-2019

Ngày cưới

Phía ông ngoại 2Nhãn
30-06Nguyễn Thị Hạnh ♀&   Hồ Soi ♂
10-07Nguyễn văn Nhĩ ♂&   Nguyễn thị Loan ♀
10-07Nguyễn thị Chánh ♀&   Trần Bước ♂
27-07Nguyễn Đức Nghiêm ♂&   Trần thị Tuyết ♀

tháng 6 ««       tháng 7       »» tháng 8