Gia phả tộc Nguyễn

hôm nay: 19-01-2019

Ngày cưới

Phía ông ngoại 2Nhãn
10-01Nguyễn Đức Huân ♂&   Trương thị Thảo Diễm ♀
14-01Nguyễn Ngọc Thành ♂&   Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
16-01Nguyễn thị Kim Ngọc ♀&   Tăng Cuối Xái ♂
16-01Nguyễn văn Thành ♂&   Đào thị Kim Oanh ♀
17-01Nguyễn thị Tuyết ♀&   Hà văn Hoàng ♂
27-01Nguyễn văn Nhãn ♂&   Nguyễn thị Quyên ♀

Phía bà Ngoại 2Nhãn
27-01Võ Tấn Lực ♂&   Thanh Quới ♀

tháng 12 ««       tháng 1       »» tháng 2