Gia phả tộc Nguyễn

Dòng họ Nguyễn ở Lâm Hạ - Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi có 2 phái.

Và cũng nhờ rất nhiều bà con trong dòng họ hổ trợ việc cung cấp thông tin, nên đến thời điểm này chúng tôi đã ghi chép được 214 người vào trang gia phả nầy, theo bảng thống kê dưới đây.

Phía ông ngoại 2Nhãn sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 123 17 140
dâu / rể 43 11 54
        194
 
Phía bà Ngoại 2Nhãn sống qua đời mất tích t. cộng
chánh phả 14 14
dâu / rể 5 1 6
        20