15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Nga

Cao tổ Nguyễn Nga, đời thứ 11, thuộc phái "17 tháng 3", Chánh phái.

Tuy rằng ông Nga, ông Nham và ông Giao cùng đời với nhau, nhưng sự quan hệ với nhau (anh em ruột hay thúc bá) như thế nào thì chưa được rõ, chỉ biết ông Nga vai em ông Nham, và vai anh ông Giao qua lời kể lại, và qua sự xưng hô vai vế, thứ bậc từ những người cao tuổi hiện nay.

Mới đây, vào mùa Thanh Minh 2015, chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin: bà Nguyễn thị Cừu là chị bà Nguyễn thị Cũng, và đều là con của ông Nguyễn Nga. Thật ra tên thật của Ông không ai còn nhớ, chỉ có Chắc Ngoại của Ông là Nguyễn Lơn còn nhớ rõ rằng: bà Nội của chú Lơn (tức bà Nguyễn thị Cừu, là con gái của bà Nguyễn thị Nga, người Đôn Lương) khi còn sống đã dặn dò con cháu phải chôn bà cạnh mộ Mẹ của Bà để tiện việc thăm viếng và khói hương sau này, nên hiện nay mộ bà Nga vẫn còn. Chồng bà là người Đạm Thủy Nam, ra ở rễ nơi này, và Ông Bà không có con trai. Nên những năm ông Me (tức Nguyễn Bình, con ông Quế) còn sống, vào mỗi mùa Thanh Minh hay giỗ chạp, phải về dẫy mã cho Ông và luôn luôn dặn chú Lơn: "đây là mộ Ông, hãy giữ gìn cẩn thận!", rồi kéo gai lưỡi hùm vây quanh mộ Ông để làm dấu, nhưng do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, đến khi hòa bình trở về thì đất đai phải san bằng để chia cho nông dân canh tác, trong đó có mộ phần của Ông chồng bà Nga cũng bị mất dấu tích. Như vậy xem như mộ của Ông đã thất lạc cùng với tên tuổi cũng không được lưu truyền, nên hiện nay thống nhất gọi Ông là Nguyễn Nga, theo tên vợ của Ông cho tiện việc ghi chép các đời con cháu vào trang gia phả này!

Phả đồ