13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Giao

Cao tổ Nguyễn Giao, đời thứ 11, thuộc phái "17 tháng 3", Chánh phái.

Tuy rằng các ông: Nguyễn Nham, Nguyễn Nga và Nguyễn Giao cùng đời với nhau, nhưng sự quan hệ với nhau (anh em ruột hay thúc bá) như thế nào thì chưa được rõ, chỉ biết là ông Giao vai em của ông Nham và ông Nga qua lời kể lại và qua sự xưng hô vai vế, thứ bậc từ những người cao tuổi hiện nay.

Mộ của Ông được con cháu xây dựng lại từ năm 2013, nằm tại tọa độ:

http://www.latlong.net/c/?lat=14.954662&long=108.925723

_theo lời chú 6 Thào thì: Chi này có ngày Chạp là 14 tháng Chạp hằng năm; tuy nhiên từ khi chú 2 Tứ (Tứ con, cha của Lục) sang nhượng nhà đất ruộng vườn lên Ba Tơ lập nghiệp nên không còn nơi thờ tự cố định, và tạo nên vài sự việc gây ra mất hòa khí. Những năm về sau này không còn ai Chạp chi nữa!

Phả đồ