15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn An

Thứ phái, thanh minh ngày 11-03 AL hiện nay do ông 2 Tiến (Hựu) ở Võ Đắt, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cúng.

_Đích tôn đời thứ 14 của phái này là ông Nguyễn Giỏi, hiện ở thôn Đôn Lương, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức. Tuy đây là Chi trưởng của Phái "11 tháng 3" nhưng vì làm ăn lưu lạc, theo quê vợ nên việc thờ cúng do Chi thứ 3 (ông Nguyễn Truyền) đảm nhiệm!

_Năm 2015, chúng tôi đã tìm đến nhưng nghe tin ông đã mất, mà con cháu đi làm ăn trong miền Nam nên chưa gặp được  người nào.

_Tháng 4 năm 2016, chúng tôi đã ghé lại tìm và đã có thêm một ít thông tin.

Trong thời chiến tranh không tiện đi lại, nên vào năm 1971 nhân dịp ông Biên về Võ Đắt dự cúng Thanh Minh Thứ phái, đã bàn bạt với các vị cao niên ở đó rằng nên cúng vọng Thanh Minh cho con cháu có điều kiện xum họp. Và từ đó, vào ngày 17-03 AL có đến 2 nơi tổ chức cúng Thanh Minh, là:

Vì vậy phái này không còn cúng ngày 11-03 AL nữa.

Trong phái này, ông Tiến nhờ có được tư liệu từ người Chú (ông Nguyễn Xương) truyền lại, ông tiếp tục ghi chép và biên soạn 1 tập gia phả. Tập gia phả này được ghi từ đời ông An trở xuống. Ông An cao hơn ông Nham tới 4 đời.

_Những chi tiết trong tập gia phả ấy, cùng nhiều tư liệu quí giá khác của dòng tộc, chúng tôi đã được ông Tiến cung cấp để đưa lên trang web gia tộc này, xin trân trọng cảm ơn chú 2 Tiến!

Phả đồ