15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Trụ

Quí phái, thanh minh ngày 18-03 AL ở thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay do ông Nguyên (7 Ca) cúng.

Phái này, chúng tôi có liên lạc được với ông Nguyên (7 Ca) ở Đức Thạnh, ông 9 Dần ở Ngãi Giao, và cũng tiếp nhận được 1 tập gia phả từ ông Tiến (Hựu) ở Vỏ Đắt trao lại, do 3 ông: Nguyễn văn Chiến ở Đà Lạt, ông Nguyễn văn Hữu ở Đức Thạnh và ông Trần Đình Bảy ở thị Trấn Đồng Cát biên soạn năm 2005, xin trân trọng cảm ơn các Ông. Quyển gia phả nầy được ghi chép kể từ đời Ông "chồng của bà 2 Trụ" (vì không ai rõ tên Ông là gì nên chúng tôi xin mạn phép tạm gọi là Cao Tổ Nguyễn Trụ, thật ra Nguyễn Trụ là tên cha của bà 2 Trụ, tức cha vợ của Ông nhưng là họ Nguyễn của 1 dòng khác ở Quảng Ngãi, thông tin này chúng tôi vừa ghi nhận trong dịp về dự Thanh Minh năm 2012), Ông này đời thứ 8, cao hơn Ông Nham 3 đời.

Ông hạ sinh một Ông là đời thứ 9 mà cũng không ai nhớ là tên gì, nhưng do con cháu đời sau có lưu truyền được tên những người con của Ông, nên chúng tôi kiến nghị với các vị Lão niên hiện tại, và đã thống nhất gọi Ông là Nguyễn Đờn, vì căn cứ theo tục lệ ở quê ta thì gọi tên cha mẹ theo tên người con đầu lòng, để tiện cho việc ghi chép tên tuổi con cháu các đời sau vào gia phả, còn trên bia mộ vẫn giữ nguyên văn là "Phần mộ Cha của các con"...

_Một điều đáng chú ý : do thời cuộc chiến tranh nên có 1 Chi tộc là cháu Cố của Ông Nguyễn Đờn, tên đặt là Nguyễn Sang, đời thứ 12, năm 1919 đã lưu lạc về Cà Mau, thuộc miền Tây-Nam bộ (thời kỳ Pháp thuộc) phải đổi tên họ là Lê văn Khánh để tạo dựng cuộc sống, tuy nhiên con cháu các đời sau này vẫn biết nguồn gốc mình là họ Nguyễn ở Mộ Đức - Quảng Ngãi (thông tin này do Ông 6 Chiến cung cấp năm 2012) !

Phả đồ