4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Vị

Cao tổ Nguyễn Vị, đời thứ 11, thuộc phái "29 tháng 3", Quí phái.

Hiện nay do ông Lợi (Tiện) cúng vào ngày 22-03 AL tại nhà riêng ở thôn Đạm Thủy Nam.

Theo lời kễ của ông Lợi thì không biết cha ông Vị tên gì, nhưng biết rằng ông Vị vai anh ông Trần (6 Neo) và ông Nhàn (2 ông này là con ông Chè), và cũng là anh của ông Nam (vì bà Nhứt là cháu Nội của Ông Hung, bà gọi Ông 6 Neo bằng Bác, còn gọi Ông Nam bằng chú) nên phía trước "họ và tên" của các ông, chúng tôi phải ghi số trong thẻ "Danh bạ gia phả" để biết là đời thứ mấy trong Tộc.

Phả đồ