15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Hung

Nguyễn Chè và Nguyễn Hung cùng đời thứ 10. Tuy không biết Cha của 2 ông, nhưng biết rằng ông Chè vai anh, vì theo lời kễ của bà Nhứt, bà gọi ông Trần (ông 6 Neo, đời thứ 11) bằng Bác, và gọi ông Thước bằng anh.

Thuộc phái "29 tháng 3", Quí phái. Hiện nay do ông Lợi (Thiện) cúng vào ngày 22-03 AL tại nhà riêng ở thôn Đạm Thủy Nam.

Phả đồ