22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Nam

Cao tổ Nguyễn Nam, đời thứ 11, thuộc phái "29 tháng 3", Quí phái.

Hiện nay do ông Lợi (Thiện) cúng vào ngày 22-03 AL tại nhà riêng ở thôn Đạm Thủy Nam.

Theo lời kễ của bà Nhứt thì ông Liền (cha của bà) vai anh ông Nam là vì ông Khuyên (con ông Nam) gọi bà bằng chị, nhưng chưa rõ ông Liền với ông Nam là anh em ruột hay không, nên phía trước "họ và tên" cũng được ghi số trong thẻ "Danh bạ gia phả" để nhận biết đời thứ mấy trong Tộc.

Phả đồ