4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Cao tổ Nguyễn Mai

Cao tổ Nguyễn Mai, đời thứ 10, thuộc phái "29 tháng 3", Quí phái.

Theo lời ông 9 Hùng thì ông Miền vai anh ông Tới (tên gọi là Sử, cháu Nội của ông Mai), vậy Chi ông Hiển cao hơn Chi ông Gẵng (con ông Mai).
 
Đồng thời ông Be (Nguyễn Thanh, con ông Sẵn, cháu Nội ông Tới) cũng nói là Chi của ông là Chi Út, vì ông phải:
 _gọi ông Lâm (con ông Rày) và ông Lía (con ông Mau) bằng Anh (do cùng ông Cao: Nguyễn Mai)
 _gọi ông Rày (cha ông Lâm), ông Mau (cha ông Lía) bằng Bác họ ở nhánh cao;
 _và gọi ông Sử (tên gọi là Xự, con ông Tới, cháu Cố của ông Mai) bằng Bác ruột.

 

Phả đồ