4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thạch ♂ ch
Tên gọiQuế
 
Cha Nguyễn Thạch ♂ ch

Mẹ

Lê thị Xe (Thạch) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch
05 Nguyễn thị Thường (Trân) ch
06 Nguyễn Biên (Châu) ch
07 Nguyễn Đực ♂ ch

Vợ 1
Bùi thị Quế ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Quế (Lập) ch
02. Nguyễn thị Dầu (Lin) ch
03. Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch