21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tân ♂ ch
Tên gọi9 Bổn, Sung
 
Cha Nguyễn Duẩn ♂ ch

Mẹ

Võ thị Đầy ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Duẩn ♀ ch
02 Nguyễn thị Dỉnh ♀ ch
04 Nguyễn Đâu ♂ ch
05 Nguyễn Tý ♂ ch
06 Nguyễn Thê ♂ ch
07 Nguyễn Quê ♂ ch

Vợ 1
Phan thị Lan ♀ ch


Con
01. Nguyễn Bổn ♂ ch
02. Nguyễn văn Phúc (3 Sung)
03. Nguyễn Dung ♂ ch
04. Nguyễn Dưởng ♂ ch
06. Nguyễn thị Dễ (Ánh)
07. Nguyễn văn Thân ♂