11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Phúc ♂
Tên gọi3 Sung
 
Cha Nguyễn Tân (9 Bổn, Sung) ch

Mẹ

Phan thị Lan ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bổn ♂ ch
03 Nguyễn Dung ♂ ch
04 Nguyễn Dưởng ♂ ch
06 Nguyễn thị Dễ (Ánh)
07 Nguyễn văn Thân ♂

Vợ 1
Phạm thị Nguyệt ♀


Con
01. Nguyễn văn Tâm ♂ ch
02. Nguyễn thị Bá Thành ♀
03. Nguyễn thị Bá Công ♀
04. Nguyễn văn Đạt ♂
05. Nguyễn văn Thống ♂
06. Nguyễn văn Nhất ♂ ch
07. Nguyễn thị Bá Định ♀
08. Nguyễn thị Bá Thời ♀