15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tâm ♂ ch
Cha Nguyễn văn Phúc (3 Sung)

Mẹ

Phạm thị Nguyệt ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Bá Thành ♀
03 Nguyễn thị Bá Công ♀
04 Nguyễn văn Đạt ♂
05 Nguyễn văn Thống ♂
06 Nguyễn văn Nhất ♂ ch
07 Nguyễn thị Bá Định ♀
08 Nguyễn thị Bá Thời ♀

Vợ 1
Đặng thị Kim Thúy ♀


Con
01. Nguyễn thị Ngọc Yến ♀
02. Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀
03. Nguyễn văn Đặng Đồng ♂