20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Đạt ♂
Cha Nguyễn văn Phúc (3 Sung)

Mẹ

Phạm thị Nguyệt ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tâm ♂ ch
02 Nguyễn thị Bá Thành ♀
03 Nguyễn thị Bá Công ♀
05 Nguyễn văn Thống ♂
06 Nguyễn văn Nhất ♂ ch
07 Nguyễn thị Bá Định ♀
08 Nguyễn thị Bá Thời ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Thương ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Thủy ♀
02. Nguyễn Quốc Thịnh ♂