18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Yến ♀
Cha Nguyễn văn Tâm ♂ ch

Mẹ

Đặng thị Kim Thúy ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀
03 Nguyễn văn Đặng Đồng ♂

Chồng 1
Tăng Tuấn Kiệt ♂


Con
01. Tăng Minh Trường ♂