18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Nhi ♀
Cha Nguyễn văn Tâm ♂ ch

Mẹ

Đặng thị Kim Thúy ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Yến ♀
03 Nguyễn văn Đặng Đồng ♂