22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Việt Trinh ♀
Cha Nguyễn Lang ♂

Mẹ

Võ thị Bích Liên (Vân)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Minh Vương (Hèm)
03 Nguyễn Vũ Anh Kiệt ♂

Chồng 1
Nguyễn Minh Quyền ♂


Con
01. Nguyễn Nhã Uyên ♀