30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Quang ♂
Cha Nguyễn Ai ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Mỹ Châu ♀
03 Nguyễn Quốc Phi ♂

Vợ 1
Hồ thị Như Oanh ♀


Con
01. Nguyễn Thảo Ngân ♀