30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Khang ♀
Tên gọiThân
 
Cha Nguyễn Khang ♂ ch

Mẹ

Đỗ thị Khê ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn văn Bốn ♂ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn văn Chín ♂ ch
09 Nguyễn thị Hồng ♀
10 Nguyễn thị Lan ♀ ch

Chồng 1
Lê Khứu ♂


Con
02. Lê thị Mến ♀
03. Lê Vinh Thương ♂