21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tám ♀
Cha Nguyễn Khang ♂ ch

Mẹ

Đỗ thị Khê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Khang (Thân)
03 Nguyễn văn Bốn ♂ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch
08 Nguyễn văn Chín ♂ ch
09 Nguyễn thị Hồng ♀
10 Nguyễn thị Lan ♀ ch

Chồng 1
Đinh Đáp ♂


Con
01. Nguyễn văn Giỏi ♂

 

Chồng 2
Nguyễn Hiên ♂ ch


Con
02. Nguyễn thị Nguyệt ♀
03. Nguyễn văn Vũ ♂
04. Nguyễn thị Xuyến ♀
05. Nguyễn văn Chiến ♂
06. Nguyễn thị Liên ♀
07. Nguyễn thị Thu Thủy ♀