12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Cha Nguyễn Khang ♂ ch

Mẹ

Đỗ thị Khê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Khang (Thân)
03 Nguyễn văn Bốn ♂ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn văn Chín ♂ ch
10 Nguyễn thị Lan ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Chút ♂


Con
01. Nguyễn Thanh Vương ♂
02. Nguyễn Thanh Trương ♂
03. Nguyễn thị Huyền ♀
04. Nguyễn Thanh Trường ♂