30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lan ♀ ch
Cha Nguyễn Khang ♂ ch

Mẹ

Đỗ thị Khê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Khang (Thân)
03 Nguyễn văn Bốn ♂ ch
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn văn Chín ♂ ch
09 Nguyễn thị Hồng ♀

Chồng 1
Trần văn Lồng ♂ ch


Con
01. Trần thị Kiều ♀
02. Trần thị Kiều Diệp ♀