22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Dẩn ♀
Cha Nguyễn văn Bốn ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Thinh (Nghề)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Hướng ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Bé ♂


Con
01. Nguyễn văn Trà ♂
02. Nguyễn văn Linh ♂
03. Nguyễn thị Diễm ♀
04. Nguyễn văn Phúc ♂