30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sô ♂
Cha Nguyễn Bôn (5 Bài)

Mẹ

Nguyễn thị Nối ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Tỏ ♀
03 Nguyễn Rõ ♂
06 Nguyễn thị Hồng Vân ♀
08 Nguyễn Hữu Phong ♂

Vợ 1
Phùng thị Xếp ♀


Con
01. Nguyễn Hiền Toàn ♂
02. Nguyễn Hiền Loan ♀
03. Nguyễn Hiền Thanh ♀