30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hữu Phong ♂
Cha Nguyễn Bôn (5 Bài)

Mẹ

Nguyễn thị Nối ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Sô ♂
02 Nguyễn thị Tỏ ♀
03 Nguyễn Rõ ♂
06 Nguyễn thị Hồng Vân ♀

Vợ 1
Trần thị Thu Thủy ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Ngân ♀
02. Nguyễn Hửu Minh Khôi ♂