30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quốc Trung ♂
Cha Nguyễn Rõ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Chín ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quốc Việt ♂
02 Nguyễn Quốc Nam ♂

Vợ 1
Trần thị Huyền ♀


Con
01. Nguyễn Tiến Dũng ♂