4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Truyền ♂ ch
Cha Nguyễn Đài ♂ ch

Vợ 1
Võ thị Truyền ♀ ch


Con
01. Nguyễn Thị Truyền (bà 2 Truyền) ch
02. Nguyễn Lưu ♂ ch
03. Nguyễn Thi (Cư) ch
04. Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch
05. Nguyễn Nghị (Lợi) ch