15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thị Truyền ♀ ch
Tên gọibà 2 Truyền
 
Cha Nguyễn Truyền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Truyền ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Lưu ♂ ch
03 Nguyễn Thi (Cư) ch
04 Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch
05 Nguyễn Nghị (Lợi) ch