21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lưu ♂ ch
Cha Nguyễn Truyền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Truyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Truyền (bà 2 Truyền) ch
03 Nguyễn Thi (Cư) ch
04 Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch
05 Nguyễn Nghị (Lợi) ch

Vợ 1
(Lưu) ch


Con
01. Nguyễn Sao ♂ ch
02. Nguyễn Sổ ♂ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Mô (bà Mô) ch


Con
03. Nguyễn Dĩ ♂ ch
04. Nguyễn Mẫn ♂ ch
05. Nguyễn thị Kỹ ♀ ch