7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Chậm ♀ ch
Tên gọibà Đề
 
Cha Nguyễn Truyền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Truyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Truyền (bà 2 Truyền) ch
02 Nguyễn Lưu ♂ ch
03 Nguyễn Thi (Cư) ch
05 Nguyễn Nghị (Lợi) ch

Chồng 1
Phạm ... ♂ ch


Con
01. Phạm Chức (Thuật) ch

 

Chồng 2
Nguyễn ... (Quảng Nguyện) ch


Con
02. Nguyễn Thục ♂