21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nghị ♂ ch
Tên gọiLợi
 
Cha Nguyễn Truyền ♂ ch

Mẹ

Võ thị Truyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Truyền (bà 2 Truyền) ch
02 Nguyễn Lưu ♂ ch
03 Nguyễn Thi (Cư) ch
04 Nguyễn thị Chậm (bà Đề) ch

Vợ 1
Trần thị Vững ♀ ch


Con
không / chưa có

 

Vợ 2
Trần thị Nghị ♀ ch


Con
01. Nguyễn Ngữ (Giãng) ch
02. Nguyễn thị Cẩn (Sùng) ch
03. Nguyễn thị Cấu ♀ ch
04. Nguyễn thị Nguyện (Kiên) ch