21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tuân (Tiên) ♂ ch
Tên gọiLọ
 
Cha Nguyễn Sao ♂ ch

Mẹ

Phạm Sính (bà Sao) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Kỉnh (Kỳ)
04 Nguyễn thị Quyền ♀
05 Nguyễn thị Sáu ♀

Vợ 1
Trần thị Tuân (Bẹt) ch


Con
01. Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
05. Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

 

Vợ 2
Trần thị Điềm (Tẹt) ch


Con
04. Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch
07. Nguyễn Thái (8 Trợ) ch
08. Nguyễn Hỷ ♂ ch
09. Nguyễn Lạc (10 Lạc)