21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh ♂ ch
Tên gọi5 Nhơn
 
Cha Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch

Mẹ

Trần thị Điềm (Tẹt) ch

Anh chị em ruột
07 Nguyễn Thái (8 Trợ) ch
08 Nguyễn Hỷ ♂ ch
09 Nguyễn Lạc (10 Lạc)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
05 Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

Vợ 1
Mầu ♀ ch


Con
không / chưa có

 

Vợ 2
Đèo ♀ ch


Con
01. Nguyễn Nhơn ♂ ch

 

Vợ 3
Nguyễn thị Đàn ♀


Con
03. Nguyễn thị Bốn ♀ ch
04. Nguyễn thị Năm ♀ ch
05. Nguyễn thị Nhẫn ♀ ch
06. Nguyễn Bảy ♂
07. Nguyễn thị Tám ♀
08. Nguyễn Chín ♂
09. Nguyễn thị Mười ♀