21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thái ♂ ch
Tên gọi8 Trợ
 
Cha Nguyễn Tuân (Tiên) (Lọ) ch

Mẹ

Trần thị Điềm (Tẹt) ch

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Minh (5 Nhơn) ch
08 Nguyễn Hỷ ♂ ch
09 Nguyễn Lạc (10 Lạc)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Tuân (Toại) ch
05 Nguyễn thị Bỉ (Bi) ch

Vợ 1
Trần thị Trợ ♀


Con
01. Nguyễn Trợ ♂ ch
02. Nguyễn Hiền ♂
03. Nguyễn Hậu ♂
05. Nguyễn thị Hạnh ♀
06. Nguyễn Phúc ♂
07. Nguyễn Kiên ♂
08. Nguyễn Kim ♂
09. Nguyễn thị Phương ♀