10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hậu ♂
Cha Nguyễn Thái (8 Trợ) ch

Mẹ

Trần thị Trợ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trợ ♂ ch
02 Nguyễn Hiền ♂
05 Nguyễn thị Hạnh ♀
06 Nguyễn Phúc ♂
07 Nguyễn Kiên ♂
08 Nguyễn Kim ♂
09 Nguyễn thị Phương ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Phấn ♀


Con
01. Nguyễn Bích Thảo ♀
02. Nguyễn Trí Thuận ♂
03. Nguyễn Trí Thiện ♂