10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Phúc ♂
Cha Nguyễn Thái (8 Trợ) ch

Mẹ

Trần thị Trợ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trợ ♂ ch
02 Nguyễn Hiền ♂
03 Nguyễn Hậu ♂
05 Nguyễn thị Hạnh ♀
07 Nguyễn Kiên ♂
08 Nguyễn Kim ♂
09 Nguyễn thị Phương ♀

Vợ 1
Trịnh thị Kim Hương ♀


Con
01. Nguyễn thị Yến Nương ♀
02. Nguyễn thị Yến Nga ♀
03. Nguyễn thị Yến Ngân ♀
04. Nguyễn Trọng Nghĩa ♂