10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Hoạt ♀
Cha Phạm Út ♂

Mẹ

Trần thị Sư ♀

Chồng 1
Nguyễn Hiền ♂


Con
01. Nguyễn Duy Linh ♂
02. Nguyễn Duy Chí ♂
03. Nguyễn Duy Khánh ♂
04. Nguyễn Duy Quý ♂
05. Nguyễn Công Danh ♂
06. Nguyễn Đức Tài ♂