16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Duy Linh ♂
Cha Nguyễn Hiền ♂

Mẹ

Phạm thị Hoạt ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Duy Chí ♂
03 Nguyễn Duy Khánh ♂
04 Nguyễn Duy Quý ♂
05 Nguyễn Công Danh ♂
06 Nguyễn Đức Tài ♂

Vợ 1
Võ thị Bích Tự ♀


Con
01. Nguyễn Thảo Nguyên ♀