7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Duy Khánh ♂
Cha Nguyễn Hiền ♂

Mẹ

Phạm thị Hoạt ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Duy Linh ♂
02 Nguyễn Duy Chí ♂
04 Nguyễn Duy Quý ♂
05 Nguyễn Công Danh ♂
06 Nguyễn Đức Tài ♂

Vợ 1
Lê Phương Hồng ♀


Con
01. Nguyễn Linh Đan (Khoai Tây)
02. Nguyễn Gia Huy ♂