18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Tài ♂
Cha Nguyễn Hiền ♂

Mẹ

Phạm thị Hoạt ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Duy Linh ♂
02 Nguyễn Duy Chí ♂
03 Nguyễn Duy Khánh ♂
04 Nguyễn Duy Quý ♂
05 Nguyễn Công Danh ♂

Vợ 1
Lê Huỳnh Gấm ♀