24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ấm ♂ ch
Tên gọiNhâm
 
Cha Nguyễn Thú ♂ ch

Mẹ

Lê thị Khải (Hương) ch

Anh chị em ruột
08 Nguyễn Thưởng (Một) ch
09 Nguyễn thị Nghiên (Dư, Ca) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Dung (Nghi) ch
02 Nguyễn thị Thông ♀ ch
03 Nguyễn thị Thuận ♀ ch
04 Nguyễn Xang (Hò) ch
05 Nguyễn thị Nhan ♀ ch
06 Nguyễn thị Hồ ♀ ch

Vợ 1
Bùi thị Nhâm ♀ ch