11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nghi ♂ ch
Tên gọiTrạm
 
Cha Nguyễn Dung (Nghi) ch

Mẹ

Phạm thị Xứng ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn Thành ♂
03 Nguyễn Mỹ ♂
04 Nguyễn Màu ♂
05 Nguyễn Dụng ♂

Vợ 1
Lê thị Trạm (Xê)


Con
01. Nguyễn thị Trạm ♀
02. Nguyễn Dụng ♂
03. Nguyễn thị Đụng ♀