13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quán ♂ ch
Tên gọiSửu
 
Cha Nguyễn Ngữ (Giãng) ch

Mẹ

Phạm thị Si (Ngữ) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch
03 Nguyễn Diên (Long) ch
04 Nguyễn Xương (Kiểng) ch
05 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
06 Nguyễn Tâm (Hảo) ch
07 Nguyễn Lực ♂ ch
08 Nguyễn thị Hay (Điền)
09 Nguyễn thị Điệp ♀

Vợ 1
Võ thị Ruộng (Hựu) ch


Con
01. Nguyễn văn Tiến (Hựu)
02. Nguyễn văn Tiền ♂
03. Nguyễn văn Chì ♂ ch
04. Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
05. Nguyễn thị Liễu (Hồng)
06. Nguyễn thị Kim Thùy ♀
07. Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
08. Nguyễn thị Hiếu ♀