7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Quế ♀ ch
Tên gọiLập
 
Cha Nguyễn Thạch (Quế) ch

Mẹ

Bùi thị Quế ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Dầu (Lin) ch
03 Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Chồng 1
Hồ Miên (Lập) ch


Con
01. Hồ thị Lập ♀ ch
04. Hồ thị Phượng ♀ ch
05. Hồ thị Sáu ♀