7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Minh ♂
Tên gọiTưởng
 
Cha Nguyễn Bình (Huấn, Ngữ) ch

Mẹ

Phan thị Huấn (Huấn) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Huấn ♀
02 Nguyễn thị Thảo ♀
03 Nguyễn thị Thiệt ♀
04 Nguyễn thị Giỏi ♀ ch
05 Nguyễn thị Giắn ♀ ch
06 Nguyễn Ngọ ♂
07 Nguyễn thị Bích Phượng (Mùi)

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn văn Phước ♂
02. Nguyễn thị Lộc ♀
03. Nguyễn thị Quý ♀