25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tiến ♂
Tên gọiHựu
 
Cha Nguyễn Quán (Sửu) ch

Mẹ

Võ thị Ruộng (Hựu) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Tiền ♂
03 Nguyễn văn Chì ♂ ch
04 Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
05 Nguyễn thị Liễu (Hồng)
06 Nguyễn thị Kim Thùy ♀
07 Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
08 Nguyễn thị Hiếu ♀

Vợ 1
Trần thị Hóa ♀


Con
01. Nguyễn văn Việt ♂
02. Nguyễn văn Nhật ♂
03. Nguyễn văn Quát ♂
05. Nguyễn văn Linh ♂
06. Nguyễn văn Hiệp ♂
07. Nguyễn thị Lệ Thi ♀
08. Nguyễn văn Cử ♂
09. Nguyễn thị Thanh Phương ♀

 

Vợ 2
Trần thị Huyền Nghi ♀


Con
04. Nguyễn Trần Gia Bảo ♂