10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
Cha Nguyễn Quán (Sửu) ch

Mẹ

Võ thị Ruộng (Hựu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tiến (Hựu)
02 Nguyễn văn Tiền ♂
03 Nguyễn văn Chì ♂ ch
05 Nguyễn thị Liễu (Hồng)
06 Nguyễn thị Kim Thùy ♀
07 Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
08 Nguyễn thị Hiếu ♀