7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Bình ♂ ch
Tên gọi4 Liêu
 
Cha Nguyễn Thạch (Quế) ch

Mẹ

Bùi thị Quế ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Quế (Lập) ch
02 Nguyễn thị Dầu (Lin) ch

Vợ 1
Bùi thị Nông ♀


Con
02. Nguyễn thị Liêu ♀
03. Nguyễn văn Trắc ♂
04. Nguyễn thị Lữ ♀
05. Nguyễn văn Hùng ♂
06. Nguyễn văn Dũng ♂