25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Việt ♂
Cha Nguyễn văn Tiến (Hựu)

Mẹ

Trần thị Hóa ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Nhật ♂
03 Nguyễn văn Quát ♂
05 Nguyễn văn Linh ♂
06 Nguyễn văn Hiệp ♂
07 Nguyễn thị Lệ Thi ♀
08 Nguyễn văn Cử ♂
09 Nguyễn thị Thanh Phương ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn Trần Gia Bảo ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Bình ♀


Con
01. Nguyễn thị Phương Dung ♀
02. Nguyễn văn Danh ♂
03. Nguyễn văn Dự ♂